Kategori: Fibernät Gotland

Protokoll från fibernät Gotland möte 2018-09-17.

Styrelsen för Eksta fiber närvarade på ett möte som anordnades av fibernät Gotland i Bara bygdegård där fibernät Gotland bjudit in Telia i sin serie av möten där olika aktörer skall få presentera sina framtida planer för fiber på Gotland. Telia representerades av ansvarig säljare för region mitt dit Gotland hör till. Det bör förtydligas…
Läs mer

Mötesanteckningar Fiberförening Gotlands årsmöte 2018

Hej, Paraplyorganisationen Fibernät Gotland har haft sitt årsmöte och bifogat så finner Ni mötesanteckningarna. Tomas

Fortsatt medlemskap Fibernät Gotland

Eksta Fiber är välkomna att fortsatt vara medlem i paraply organisationen Fibernät Gotland. Vi erbjöd oss att avsluta vårt medlemskap genom att begära urträde som en konsekvens  av att Eksta Fiber inte kunde fullfölja vårt åttagande att tillsätta en resurs för valberedningen för Fibernät Gotland. Då vi fick ett tydligt svar från Fibernät Gotland att…
Läs mer

Eksta Fiber söker intresserade som vill representera Eksta som representant i valberedningen för Fibernät Gotland.

Hej alla Ekstabor, Eksta fiber är medlem i paraplyorganisationen, Fibernät Gotland som många fiberföreningar är anslutna till. Föreningens syfte är att hjälpa fiberföreningarna med föreläsningar, utbildning och stöd för administrativa och finansiella frågor. Nu har de beslutat att Eksta skall ha en medlem i valberedningen för kommande år, Vi i styrelsen har diskuterat detta och…
Läs mer

Möte med Vänge-Guldrupe- Buttle fiberförening.

Eksta fiberförening fick en inbjudan av Vänge-Buttle- Guldrupe fiberförening att närvara på deras årsmöte för att prata om de erfarenheter som vi upplevt under införande av Comhem och IP Onlys tjänster. Vänge-Buttle-Guldrupe har exakt samma upplägg som Eksta med BRS Network, Comhem, och IP Only som leverantörer, de har till ock med haft Erik som…
Läs mer

Information från möte med Fibernät Gotland

Fibernät Gotland har kallat till ett uppföljningsmöte i Källunge efter årsstämman som hölls 26 April. Cirka 20 personer var närvarande från diverse fiberföreningar inklusive representanter för Fibernät Gotland. På agendan var 4 punkter: Hur skall nyanslutningar hanteras. Det var en lång diskussion kring diverse frågor rörande hur föreningarna skall hantera frågor kring detta. Frågan är…
Läs mer