Hur fungerar min anslutning till Internet och varför varierar kapaciteten?

Grundprincipen är faktiskt samma som ett hederligt gammalt telefonabonnemang, dvs varje abonnemang styrs av en centralt placerad växel som håller reda på var varje abonnent finns och vilka tjänster som det abonnemanget har t.ex. dolt nummer, nummer presentation osv.

Idag används samma grundprincip i ”koppar”(xDSL) och ”fiber”(FTTH) nät men komplexiteten är oändligt mycket större. Det är många olika tjänster som skall dela på samma kommunikationslänk, där de tre grundtjänsterna Tv, internet och Telefoni är de vanligaste. Som alla vet så är det i princip oändligt med olika användningsområden på framförallt Internet men också Tv,

Tv är idag ett interaktivt media, dvs tidigare kunde man bara se de program som sändes ut och just när de var i tablån om man inte spelade in dem, Idag kan en användare välja och starta vilket program som helst när som helst. För att inte ”dränka Internet” med så många parallella utsändningar så måste utsändningarna stödja en avancerad teknik som minimerar trafiken men ändå upplevs som att alla användare kan se vilket program som helst när som helst. Denna teknik är extremt komplex och uppdateras kontinuerligt vilket är skälet till operatörer så ofta har störningar i näten.

Internet är som de flesta vet en jakt på kapacitet eller hastighet (bandbredd), dvs hur mycket information per tidsenhet kan jag ta emot och sända, Denna kapacitet är aldrig konstant utan kapaciteten som finns hos varje användare och utrustning som används varierar hela tiden beroende på olika faktorer. Det finns oändligt många orsaker till varför bandbredd varierar för varje enskild användare, vi kan grovt dela upp det i 3 grupper:

I det egna hemmet,

  • Hur många utrustningar är påslagna och kommunicerar med Internet vid ett givet tillfälle påverkar den enskilde användarens kapacitet.
  • Vilken utrustning används i hemmet,
  • Hur är utrustningen inställd,
  • Vilka tjänster används dels automatiska dels manuella,
  • Finns det olika former av virus i någon eller några utrustningar osv.

Operatören och tjänsteleverantören,

  • Den levererade kapaciteten påverkas av de centralt placerade utrustningarna som har olika begränsningar vilket gör att alla anslutna användare indirekt påverkar varandra då alla operatörer är kopplade till samma Internet.
  • Dessa leverantörer är ständigt utsatta för olika problem t.ex. ett gigantiskt problem som alla operatörer och tjänsteleverantörer har är olika illasinnade attacker s.k. virusattacker i alla former, dessa kan komma utifrån Internet men också inifrån från kunder anslutna till leverantörens nät. Dessa attacker kan kraftigt påverka prestanda och är något som normalt vanliga användare inte har någon kunskap om.

Hårdvara och mjukvara,

  • Operatörer och tjänsteleverantörer köper sin utrustning och sina program från dedicerade teknikleverantörer som är specialister på denna typ av utrustning.
  • Då det pågår en extrem utbyggnad i västvärlden och slutkunders krav exploderar så slåss dessa teknikleverantörer för att vinna så stor del av den globala marknaden som möjligt. Detta innebär att de utvecklar och levererar sina lösningar snabbast möjligt för att vara först på marknaden med ny teknik.
  • Utmaningen för operatörer och tjänsteleverantörer som vill följa med och vara den attraktivaste leverantören på marknaden är att de tvingas med i denna snabba förändring med följden att de riskerar att leverera sina produkter på tekniska lösningar som kan ha olika barnsjukdomar med sämre kvalité som följd.