Möte med Vänge-Guldrupe- Buttle fiberförening.

Eksta fiberförening fick en inbjudan av Vänge-Buttle- Guldrupe fiberförening att närvara på deras årsmöte för att prata om de erfarenheter som vi upplevt under införande av Comhem och IP Onlys tjänster.

Vänge-Buttle-Guldrupe har exakt samma upplägg som Eksta med BRS Network, Comhem, och IP Only som leverantörer, de har till ock med haft Erik som hjälpt dem att gräva ner fibern. Vänge-Buttle-Guldrupe körde igång sitt nät 1 Juni 2015 och upplever vissa problem koppplat till uppstarten. Inget så komplicerat som Eksta men diverse olika små fel för olika fastigheter.

Tommy från IP Only var med också och efter årsmötet så var det frågestund där Erik, Tommy och jag svarade på frågor och gav tips till föreningens medlemmar. Vi upplevde att frågestunden var uppskattad och mycket utbyte av erfarenheter och tips geomfördes. Det finns ett gemensamt intresse mellan föreningarna att samarbete kring gemensamma frågor som rör tillgänglighet och driftfrågor då vi har samma lösning.

Vid Pennan

Tomas Ahlström