Kategori: Nyheter

Verksamhetsberättelse för år 2020

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Eksta fiber ekonomisk förening Org.nr. 769625-1276 lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2020-01-01- 2020-12-31 Verksamhet Målet med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bland annat data och telekommunikation och tjänster för deras användande av anslutningen, samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.…
Läs mer

Eksta Fiber utökar samarbetet med BRS Networks AB från 2021-01-01

Eksta Fiber utökar samarbetet med BRS Networks AB från 2021-01-01.  Anledningen är att vi vill säkra upp kvalitén runt driften och underhållet av vårt fibernät. Vi ser även att vi har potential att fortsätta växa som förening och erbjuda fler fastigheter i vårt område att ansluta sig men det kräver stora arbetsinsatser och det i…
Läs mer

Rutiner vid avslut av tjänsteabonnemang

Styrelsen vill påminna medlemmar om de rutiner som är viktiga att följa vid avslut av tjänsteavtal kopplade till Eksta Fibers nät. Observera att det finns två typer av tjänsteavtal som medlammar i Eksta Fiberförening kan välja att teckna: I båda fallen är det den enskilda fastighetsägaren som är skyldig att säga upp ingånget avtal med…
Läs mer

Autogiro

Nu går det att betala med autogiro! För mer information klicka här.

Ny blankett för medlemsansökan

Ny blankett för medlemsansökan hittar du på Bli Medlem.

Montera fiberdosan

Senast 30 november skall fiberdosan vara fast monterad – läs mer  här.