Kategori: Nyheter

Avtalsförändringar i mars 2024

Det har snart gått 10 år sedan föreningens nät togs i drift och det innebär att vårtursprungliga avtal med Global Connect som kommunikationsoperatör löper ut. Isamarbete med tre andra fiberföreningar har ett nytt avtal förhandlats fram ochTele2 kommer att stå för uppkopplingen de kommande 10 åren. Det innebär attsamma företag kommer att ansvara både för…
Läs mer

Kallelse Föreningsstämma 2023

Välkomna till föreningsstämman i Eksta Bygdegård den 20:e maj kl 14.00 Anmäl dig senast 14 maj! ekstafiber@gmail.com

Eksta Fiber utökar samarbetet med BRS Networks AB från 2021-01-01

Eksta Fiber utökar samarbetet med BRS Networks AB från 2021-01-01.  Anledningen är att vi vill säkra upp kvalitén runt driften och underhållet av vårt fibernät. Vi ser även att vi har potential att fortsätta växa som förening och erbjuda fler fastigheter i vårt område att ansluta sig men det kräver stora arbetsinsatser och det i…
Läs mer

Rutiner vid avslut av tjänsteabonnemang

Styrelsen vill påminna medlemmar om de rutiner som är viktiga att följa vid avslut av tjänsteavtal kopplade till Eksta Fibers nät. Observera att det finns två typer av tjänsteavtal som medlammar i Eksta Fiberförening kan välja att teckna: I båda fallen är det den enskilda fastighetsägaren som är skyldig att säga upp ingånget avtal med…
Läs mer

Autogiro

Nu går det att betala med autogiro! För mer information klicka här.

Ny blankett för medlemsansökan

Ny blankett för medlemsansökan hittar du på Bli Medlem.

Montera fiberdosan

Senast 30 november skall fiberdosan vara fast monterad – läs mer  här.

Fastighetsanslutningsavtal

Revidering av fastighetsanslutningsavtal – du hittar det på Avtal/taxor.