Mötesanteckningar Fiberförening Gotlands årsmöte 2018

Hej,

Paraplyorganisationen Fibernät Gotland har haft sitt årsmöte och bifogat så finner Ni mötesanteckningarna.

Tomas

Minnesanteckningar stämma 2018_Fiberförening Gotland