Kontakt

Namn: Eksta Fiber ekonomisk förening

Org nr: 769625-1276

Telefon: Anna Lickander, Kassör 070-291 49 86

E-post: ekstafiber@gmail.com

Postadress:
Klintehamn Redovisning AB
Södra Kustvägen 14
623 77 Klintehamn

Bankgiro: 886-9042

Meddelande till föreningen kan också lämnas nedan:

    Ditt namn/your name (obligatorisk/mandatory)

    Ditt email/Your email (obligatorisk/mandatory)

    Ämne/Subject (obligatorisk/mandatory)

    Beskrivning/Information (obligatorisk/mandatory)