Vanliga Frågor

Nedan återges en del vanliga frågor som ställts under projektet. Om du vill ställa en öppen fråga till vår styrelse kan du göra det via vårt e-postformulär

Eksta fiberförening tar ut två avgifter av sina medlemmar, en månatlig serviceavgift och en årsavgift, vad går de till?

Avgifterna är till för att täcka föreningens kostnader vad gäller förvaltning och drift. Här följer exempel på kostnader föreningen har: – Serviceavtal med servicepart, – Fakturering, – årsavgift, – Elkostnad Central i Bygdegård, – Försäkring, – Redovisning, – Avskrivningar,

 

Jag har fritidshus – kan jag slippa betala 12 månader om året?
Är du fritidsboende/sommarboende och har en fiberanslutning från Ekstafiber så kan du kontakta kontakta IP Only som tillsammans med några av sina tjänsteleverantörer kan erbjuda korttidsabonnemang. Observera dock att ni måste betala års och serviceavgift till förening för fiberanslutningen för hela året.

 

Hur mycket kostar det att ansluta sig?
Se Avtal/Taxor