Installation av fibernät

Följande länkar visar information kring fibinstallation:

» Fastighetsanslutning

Inför användning:
Alla installationer i huset utföres av husägaren själv (eller anlitad sakkunnig). Informationen i länken nedan innehåller delvis samma information som ovanstående men därutöver också viss information om de olika enheterna och utrustningen inne i huset.

» Fastighetsinstallationer