Föreningen

Eksta Fiber ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bland annat data- och telekommunikation och tjänster för deras användande av anslutningen, samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att använda föreningens tjänster.

Ovanstående är hämtat ur föreningens stadgar, som fastställdes i samband med föreningens bildande den 18 juli 2012. Stadgarna i sin helhet hittar du nedan. Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av lägst 3 och högst 9 styrelseledamöter. Vilka som ingår i styrelsen hittar du nedan.

Inom verksamhetsområdet har områdesansvariga utsetts. Deras uppgift är att ha den närmaste kontakten med fastighets-/husägare inom sitt område under projektets olika skeden. Vilka som är områdesansvariga och hur du når dem hittar du nedan.

Information

» Stadgar

Tidigare information återfinns i Arkiv.