Bli Medlem

Inledning

Välkommen till Eksta Socken och dess fiberförening.

Om du är nyinflyttad och köpt en fastighet i Eksta socken så erbjuder Eksta fiberförening en mycket kraftfull fiberanslutning med flera tjänster såsom Internet, Telefoni och Tv.

Om Eksta Fiberförening

Eksta fiberförening äger och förvaltar Ekstas stamnät av optisk fiber.

Eksta fiberförening är en ekonomisk förening ägd av sina medlemmar, dessa medlemmar väljer en styrelse som har till ansvar att sköta ekonomi och den dagliga driften av fibernätet.

Styrelsens uppdrag innefattar att föra föreningens talan och förhandla med de tjänsteleverantörer och operatörer som kan vara intressanta för att erbjuda sina tjänster i fibernätet. Driftansvaret innebär också administration av nya och avgående medlemmar samt att vara behjälplig vid tecknande av tjänsteleverantör för de nytillkomna medlemmarna.

Styrelsen stödjer sina medlemmar med information och kontakter när behov uppstår och dessutom håller de kontakt med den servicepartner som föreningen valt och har avtal med. Serviceparten säkerställer att reparationer vid driftstörning i det fysiska nätet genomförs inom det tidsintervallet som är reglerat i avtalet efter felanmälan gjorts.

OBS!! du måste vara medlem för att få utnyttja Fibernätet.

Detta erbjuds som medlem

Som medlem i Eksta fiberförening får ni ta del av de erbjudanden som föreningens operatör har att erbjuda i sitt sortiment av tjänsteleverantörer. Eksta fiberförening har tecknat operatörsavtal med IP Only AB. De garanterar att tillräcklig bandbredd når samtliga kunder i nätet, ”ljuset i fibern”.

För medlemmarna finns flera alternativ att välja för vilka tjänster man vill utnyttja via sin anslutning.

Eksta fiberförening har tecknat ett mycket förmånligt gruppavtal med COMHEM som samtliga medlemmar kan avropa. Tjänsten är ett så kallat ”Tripple play” abonnemang som innehåller telefoni, internet och Tv för sina medlemmar. För mer information se fliken ”Tjänster och Avtal”.

För de som inte vill avropa gruppavtalet så erbjuder IP Only AB ett antal tjänsteleverantörer under begreppet, ÖPPET NÄT. Se mer information via denna länk: http://www.gotlandfiber.se/serviceguide/

Bli medlem

För att bli medlem i Eksta Fiberförening, följ nedan punktlista:

  • Klicka på nedan länk för att komma till formuläret ”Bli medlem”
  • Skriv ut dokumentet och fyll i det.
  • Skriv under dokumentet
  • Skicka in det underskrivna dokumentet till den adress som står på blanketten.
  • Betala* årsavgiften som framgår på medlemsansökan.
  • En bekräftelse skickas när ansökan är godkänt och avgiften är inbetald.
  • Det är först efter inbetald medlemsavgift som föreningen kopplar in den aktuella fastigheten till fibernätet.

*För fastighet som ej redan är ansluten till Eksta fiber tillkommer avgifter, se fliken ”Avtal och taxor under stycke nyanslutning.

Länk till Medlemsansökan

Avsluta medlemskap

Om du som medlem i Eksta fiberförening önskar att avsluta medlemskapet på grund av att du:

Säljer fastigheten och flyttar från Eksta socken

Säljer fastigheten och flyttar till en fastighet inom Eksta socken utan fiberanslutning. (Om ni önskar att dra in fiber i en fastighet utan befintlig anslutning, se nyanslutning)

Klicka på nedanstående länk och skriv ut uppsägning och skriv under samt skicka in den till hänvisad adress.

Uppsägning av medlemskap i Eksta Fiber ekonomisk förening

Observera att om du vill säga upp medlemskap i Eksta fiberförening men bo kvar i en fastigheten som har fiberanslutning så kommer Eksta Fiber avsluta även fiberanslutningen automatiskt. Då detta innebär ny anslutningsavgift vid återinkoppling vill vi att du säkerställer vad som gäller. Se nedan punkt ” Avsluta fiberanslutning”

Överlåtelse av medlemskap vid försäljning av fastigheten

Om du som medlem säljer din fastighet och köparen vill ta över ditt medlemskap i föreningen använder ni denna blankett:

Överlåtelseavtal medlemskap Eksta Fiber

Avsluta fiberanslutning

Vill du avsluta abonnemanget i befintlig fastighet. (Observera att efter att abonnemanget är uppsagt krävs en nyanslutning och en ny anslutningsavgift för att aktivera fiberanslutningen. Dessutom kan det vid behov krävas anläggningsarbete för att återställa en eventuellt skadad fiber, anläggningsarbetet bekostas av fastighetsägaren)

Uppsägning av fiberanslutning i Eksta Fiber ekonomisk förening

Tillfälligt avsluta fiberanslutning

Tillfälligt avsluta abonnemanget i befintlig fastighet på grund av ombyggnad. (Vid behov av tillfällig stängning av fiberabonnemang på grund av till exempel ombyggnation kan Eksta Fiberförening godkänna en tillfällig stängning av befintligt abonnemang. Observera att medlemsavigt och serviceavgift skall erläggas även under den tillfälligt avstängda perioden.)

Kontakta representanter för Eksta Fiber ekonomisk förening för vidare diskussion.

Observera följande vid uppsägning av medlemskap:

  • Om du har ett giltigt avtal från någon av tjänsteleverantörerna i Ekstas fibernät så gäller det avtalet till avtalets slutdatum oavsett om du har möjlighet att utnyttja det eller ej.
  • Om du har tecknat Com Hems ”Tripple play” gruppavtal så kan Eksta fiberförening vara behjälplig med en eventuell överlåtelse av avtalet om den nya fastighetsägaren är villig att ta över avtalet.
  • Om du har tecknat avtal med någon annan tjänsteleverantör ansvarar du själv som medlem att förhandla med aktuell tjänsteleverantör vid en eventuell överlåtelse.