Hur skall jag göra om jag har problem?

Nedan följer en rekommendation:

Dokumentera era problem så noga som möjligt, helst nedskrivet och med bilder:

 • Skriv ner så detaljerat som möjligt hur ni upplever felet.
 • Är felet konstant eller sker det då och då?
 • Hur ofta återkommer felet, återkommer felet med någon form av regelbundenhet, t.ex. vid ett visst tillfälle på dygnet eller varje timme osv.
 • Dokumentera vad som är aktivt i ert nätverk när problemet uppstår,
 • Ta gärna foto eller s.k. skärmdumpar av olika felsymptomer,
 • Kontakta supporten till den tjänsteleverantör ni valt och notera datum och tid när ni gör det,
 • Begär ALLTID ett ärendenummer för att kunna referera till en viss felanmälan
 • Var noga med att ge supporten all dokumentation och information du samlat in,
 • Fullfölj alltid en felanmälan även om det kan innebära flera samtal och flera olika åtgärder,
 • Tveka inte att begära att tjänsteleverantören skall byta ut aktiv utrustning som Router eller decoder/Tivobox, dokumentera när ett byte görs så ni kan återge datum och tid senare.
 • Observera att det är tjänsteleverantörens ansvar att blanda in IP Onlys support om de misstänker att det är problem med operatörens nät och därmed blir även Eksta fibers fibernät också inblandat i felsökningen. Det är alltid möjligt att begära att få ut dokumentation från tjänsteleverantören hur de hanterat felsökningen i ditt fall.

Om ni upplever att Ni inte får den produkt ni betalar för trots att Ni genomfört en strukturerad felsökning med tjänsteleverantörens support så är valet att byta tjänsteleverantör eller acceptera de problem ni har med befintlig leverantör.

I det fall ni valt Comhem som tjänsteleverantör baserat på Eksta fibers gruppavtal så kan Ni rapportera till styrelsen om ert problem. Dock kräver vi att Ni har genomfört en strukturerad felsökning enligt ovan och att vi får en kopia av ärendenummer och dokumentation kring ärendet om vi skall agera på det.