Vad påverkar kvalitén på internetuppkoppling?

Routerns kvalité och prestanda,

När ägare till en fastighet som har en anslutning t.ex. via fiber vill ha olika tjänster inkopplade så väljer man en tjänsteleverantör som har möjlighet att som skall leverera sina tjänster operatören för just det nätet. Tjänsteleverantören tillhandahåller alltid en kommunikationsenhet som kallas en router som ansluts till fibern och är den enhet som alla tjänster ansluts till. Tjänsteleverantörens support kan övervaka och konfigurera denna router via internet och vid supportsamtal kan de analysera fel direkt under pågående samtal.

Det går normalt att köpa olika hastighet på sin uppkoppling till fastigheten vilket tillhandahålls av operatören som hyr nätet och ansvarar för datatrafiken till och ifrån din fastighet och Internet. Typiska hastigheter är 10, 100, 250, 500 eller 1000 MB, och det är viktigt att komma ihåg att detta är maxkapacitet och att det kan varierar neråt.

Routern ger fastigheten möjlighet att koppla upp sina olika utrustningar mot internet vilket normalt sker på två sätt, dels via en kabel som kallas, PATCH eller LAN kabel och som kopplas rakt in i motsvarande LAN uttag i dator eller annan utrustning som är förberedd för det. Det andra sättet är att Routern skapar ett s.k. trådlös anslutning vilket sker via standardiserad radiosignal som datorer, telefoner och andra enheter som är förberedda på detta kan koppla upp sig via för att nå Internet.

Routern fördelar denna kapacitet som operatören skickar i fibern till fastigheten på de olika utrustningarna som är kopplade till Routern, t.ex. dator, telefon, Tv osv. Fördelningen sker automatiskt och varierar kontinuerligt mellan de olika inkopplade utrustningarna beroende på vad som händer på dem i ett visst ögonblick. Men den totala belastningen från fastigheten kan aldrig bli mer än den max kapacitet som operatören har i ett visst ögonblick till fastigheten vilket innebär att det kan uppstå fördröjningar och likande problem behovet i fastigheten är större en kapacitet.

Tyvärr är det så att olika typer och märken av Routers har olika kapacitet, denna kapacitet beror inte på hastigheten i fiberanslutningen till fastigheten utan på hur bra och effektivt Routern fördelar kapaciteten till de olika utrustningarna i huset. Då bättre Routers kostar mer så skickar oftast tjänsteleverantörer en så billig router som möjligt vilket innebär att den ofta har svårt att nå upp till max prestanda som finns i fibern. Det är ofta så att de kabelanslutna uttagen är snabbare och mer stabila än det trådlösa nätet så viktig utrustning som t.ex. TV decodern bör kopplas direkt med kabel till routern.

Ni kan koppla in en egen Router i ert nät för att få en bättre räckvidd eller kapacitet en den router som tjänsteleverantören levererat. Observera att den nya routern måste konfigureras på så sätt att den inte kommer i konflikt med den ursprungliga routern som måste vara inkopplad för att kopplingen till tjänsteleverantören skall fungera. Om Ni inte vet säkert hur man gör det rekommenderar jag att Ni tar hjälp av en professionell leverantör som t.ex. BRS Networks så de kan garantera att kvalitén.

Extern påverkan på din uppkoppling till internet.

Den hastighet som du köper t.ex. 100Mb är trafiken från din fastighet till operatörens koppling till Internet. Vad som sedan händer med kapaciteten när trafiken når Internet beror på alla annan trafik på Internet. Nedan följer en enkel bild av hur trafiken på Internet fungerar:

internet Internettrafik (IP trafik) är som biltrafiken genom t.ex. Stockholm…. Dvs det finns ett nätverk av vägar som har olika antal filer och maxhastighet, allt från Essingeleden med 4 filer med 90 km/h till enfiliga vägar med många rödljus och 30km/h sträckor. När det är få bilar som kör runt i Stan t.ex. på natten så kan alla köra så fort som de får enligt hastighetsskyltarna, men på morgonen börjar fler köra bil och succesivt blir trafiken tätare vilket gör att de vägar som har färre filer eller låg hastighet först proppar igen men allt efter som fler kör så proppar även större vägar igen.

Exakt samma sak gäller på kommunikationsvägarna där datatrafik går, dvs när relativt lite datatrafik går i nätverket så får alla den hastighet som de köper men när trafiken ökar i nätet så börjar det proppa upp vilket gör att alla som har en uppkoppling efter en kommunikationssträcka som går sakta får max dela på den långsamma fart som just den sträckan har för den kan inte leverera mer fart.

Detta är anledningen till att ingen operatör eller tjänsteleverantör kan garantera någon hastighet utan anger en teoretisk maxhastighet men reserverar sig för variationer över dygnet på grund av belastning, tänk på att i princip all datatrafik går ut på Internet och därför går via många olika operatörers nät vilket gör att alla på Internet i någon mån påverkar varandra vad gäller tillgänglighet och hastighet.

Utrustning i fastigheten som påverkar

Den uppmätta eller upplevda prestandan i din fastighet påverkas i högsta grad av hur bra den egna utrustningen inklusive router i fastigheten är konfigurerat och kopplad.

Ett mycket bra och vanligt sätt att kontrollera eller felsöka prestanda i en fastighet är att först koppla bort alla utrustningar som är kopplade till routern och sedan helst använda en dator eller smartphone som man vet är korrekt konfigurerad och mäta prestandan, t.ex. med Bredbandskollen. Är prestandan dålig så bör man kontakta tjänsteleverantörens kundtjänst och felanmäla/felsöka med dem så att godkänd prestanda uppnås.

Sedan kan man koppla in en enhet i taget och mäta prestanda efter varje inkoppling för att utesluta vilken enhet som orsakar prestanda minskning på ett onormalt sätt. Sedan kan man själv eller med hjälp av professionella serviceföretag åtgärda dessa felaktiga enheter.