Möte med IP Only 2019-05-27

Eksta Fibers styrelse var inbjuden av IP Only till ett förutsättningslöst möte angående nu och framtid där IP Only vill få återkoppling från föreningar kring erfarenheter och hur de ser framtiden vad gäller nya avtal och förutsättningar. Förutom Eksta så var fyra föreningar till representerade på mötet och det är var en bra mix med:

• Fårö som är relativt ny förening men väldigt stor, mer än 800 anslutna fastigheter och en kraftig tillväxt med ca 50 nyanslutningar per år.

• Hellvi som är en mindre förening men som har en väldigt tydlig och annorlunda strategi genom att de inte tecknat något gruppavtal utan överlåter till medlemmar att teckna egna avtal medan styrelsen endast administrerar fibernätet och driftavtal

• Östergarn som är en förening väldigt lik Eksta i storlek, utrustning och erfarenhet.

• Vänge som var värd för mötet och har en förening ungefär dubbelt så stor som Eksta och består av tre grannsocknar.

Samtliga föreningar fick berätta om sin nuvarande situation och föga förvånande så kom diskussion fort att handla om de kärnfrågor som vi är vana vid från Eksta, dvs:

• Felanmälningsprocess och tid för att de inblandade parterna Comhem, IP Only och BRS Networks skall informera varandra och analysera och åtgärda fel som rapporteras in av enskilda medlemmar.

• Avsaknaden av bra eskaleringsrutiner mellan ovan parter men också från Styrelserna för att kunna snabba på processen vid komplexa och alvarliga fel.

• Behovet av snabbare och tydligare återkoppling vid större fel så att styrelse och medlemmar är uppdaterade och vet vad som gäller.

• Eksta och Östergarn klargjorde åter igen kravet på ett utbyte av switchen i bygdegården som är av en modell som genererar väldigt mycket värme. Vi fick se switchen som Vänge har med mer än dubbelt så många anslutningar = kort som Eksta har och den switchen var inte ens varm…. Eksta switch måste vi kyla med kylaggregat.

• Strategi vid nyanslutningar, Fårö har i princip en identisk nyanslutningsstrategi som den som Eksta Fibers styrelse föreslår med 19 000kr i anslutningsavgift + grävning. Övriga föreningar har likande strategier.

På frågan hur föreningarna ser på sin strategi när avtalen går ut så var det även där en tydlig samsyn att ingen av föreningarna har på allvar pratat om att sälja sina nät till någon operatör utan viljan finns att fortsätta att förvalta dem så länge det finns intresse i socknen med medlemmar som ställer upp och hjälper till att driva föreningen över tid.

IP Only gjorde föga förvånande ingen hemlighet av att de var intresserade att köpa och ta över driften av flera nät precis som deras konkurrenter och de framförde flera argument kring det, t.ex. stordriftsfördelar, redundans och säkerhet i näten men samtidigt indikerar de precis som sina konkurrenter att de definitivt inte är intresserade att köpa näten till något ”överpris” utan snare tvärt om mycket billigt.

Vi föreningar krävde återkoppling i form av faktiska förbättringar från IP Only i form av ett snabbt uppföljningsmöte där de gärna får ta med sig Comhem och där de skall presentera förbättringsförslag på ovan punkter.

GEAB informerar om höjd risk för strömavbrott

GEAB har gått ut med information bade I brev och digital om ökad risk för strömavbrott under kommande vecka, se nedan kopia på GEABs utskick.

Från Eksta Fiber sida vill vi bara förvarna medlemmar på att fel kan uppstå på flera olika komponenter som ingår i den tekniska lösningen för era Fiber abonnemang vid plötsliga strömavbrott. Det är 3 olika utrustningar som Ni har i era fastigheter som kan ta skada:

 1. Mediaomvandlare, den box där fiber går in och kabel kommer ur
 2. Router, den box som kabel från media omvandlaren går in i och som distribuerar WiFi och kabel anslutning till t.ex. Tivoboxen
 3. Tivobox eller annan Tv box,

Det är inte alltid lätt att veta vilken av dessa boxar som det har blivit problem med vid t.ex. ett strömavbrott, men ett väldigt bra första steg är att göra samtliga dessa boxar strömlösa igen och starta dem i ovan ordning. Om detta inte hjälper felanmäl till Comhem som leder er igenom en felsökningsprocess och kallar ut servietekniker om så krävs. Följ även utvecklingen på facebookgruppen för det kan vara centrala problem som orsakar fel för manga eller alla användare..

Till GEAB:s kunder

Förra veckan fick alla GEAB:s elnätskunder detta brev i brevlådan, här kommer det även digitalt.

Vi vill informera om kommande arbeten i Vattenfalls kontrollanläggning i Ygne som medför förhöjd risk för strömavbrott.

I höstas avslutade Vattenfall Eldistribution den mycket omfattande och komplexa ombyggnationen  av sin kontrollanläggning för Gotlandslänken. Ett robust och modernt system med tekniskt avancerad utrustning har installerats för att Gotlandslänken ska vara rustad för fortsatt hög driftsäkerhet av elförsörjningen till ön.
 

Tester och garantiarbeten återstår

Efterföljande tester och garantiarbeten påbörjades i december men det återstår ännu åtgärder som måste genomföras nu i maj, när utomhustemperaturen är högre och vi har en minskad belastning på det gotländska elnätet.
 

Störst risk för strömavbrott vecka 21

Arbetet i kontrollanläggningen kommer att genomföras i normal drift, dvs. med ström/spänning på, men även i strömlös anläggning; vilket innebär att Gotland kommer att strömförsörjas med reservkraft periodvis. Vissa moment i arbetet innebär en förhöjd risk för strömavbrott och dessa är samlade till vecka 21. Vi har haft dialog med några större företag, organisationer och andra intressenter om när på dygnet som är lämpligast att förlägga dessa arbeten, vilket resulterade i att de kommer att utföras under tidiga morgontimmar (ca kl 04-08) vecka 21 dvs. 20-24 maj.

Har du frågor?

Har du frågor kring det kommande arbetet är du välkommen att kontakta oss. Se den senaste informationen på www.gotlandsenergi.se

Vill du få sms vid strömavbrott?

Besök www.gotlandsenergi.se/kundservice/stromavbrott och välj önskat område i kartan och skriv ditt mobilnummer, eller ring Kundservice på 0498-28 50 20 så hjälper vi dig!

Koll på förbrukning och fakturor?

Nu kan du logga in på Mitt GEAB med mobilt BankID på www.gotlandsenergi.se. Logga gärna in och kontrollera att vi har rätt telefonnummer och mailadress till dig. 
Med vänliga hälsningar

Kalle Blomberg, Elnätschef GEAB


uppdatering av Fiberbrott på Enebacken

BRS Networks meddelar att de utfört reparationsarbeten på Enebacken under Onsdagen och att de är slutförda och funktionen är återställd vilket har kontrollerats med berörda parter. Denna reparation gjordes inom avtalstiden på 3 arbetsdagar vilket gäller för påbörjad åtgärd mätt från felanmälansdatum.

Fiberbrott på Enebacken

Under Lördag eftermiddag uppstod ett fel på anslutningen till två fastigheter på Enebacken. Felet beror på ett kabelbrott på fiber till dessa fastigheter till följd av underhållsarbete på fasad. Resterande fastigheter på Enebacken är inte berörda. Felanmälan är gjord till BRS Networks som har 3 vardagar på sig att åtgärda felet.

Styrelsen

Fel som berör flera fastigheter i Eksta

Fel som berör flera fastigheter i Eksta sedan kvällen 26 april så har flera fastigheter i Eksta (dock inte alla) problem med uppkoppling.

Flertalet medlemmar har felanmält till Comhem och idag på morgonen har vi även eskalerat detta till Comhems backend support samt IP Onlys representant Tommy Andersson.

I Skrivande stund har vi inte fått någon återkoppling kring felet men jag återkommer med mer information vart efter jag får den.

Rutiner vid avslut av tjänsteabonnemang

Styrelsen vill påminna medlemmar om de rutiner som är viktiga att följa vid avslut av tjänsteavtal kopplade till Eksta Fibers nät.

Observera att det finns två typer av tjänsteavtal som medlammar i Eksta Fiberförening kan välja att teckna:

 1. Vanligt avtal med någon av tjänsteleverantörerna i IP Onlys öppna nät
 2. Avtal med Comhem gällande deras s.k. ”tripple play paket” vilket villkoras av Eksta Fibers gruppavtal med Comhem.

I båda fallen är det den enskilda fastighetsägaren som är skyldig att säga upp ingånget avtal med vald tjänsteleverantör i enlighet med den tjänsteleverantörens rutiner. Observera att Eksta Fiberförening inte har någon del i denna rutin utan den är direkt mellan fastighetsägare och tjänsteleverantör.

Det är upp till varje tjänsteleverantör hur de vill att fastighetsägaren skall agera med den levererade aktiva utrustningen. De traditionella alternativen är:

 • Skicka tillbaka utrustningen till tjänsteleverantören i enlighet med gällande rutin
 • Tjänsteleverantören tar beslut att skänka utrustningen till fastighetsägaren
 • Fastighetsägaren förhandlar fram ett övertag av befintlig utrustning för de nya fastighetsägarna vid fastighetsförsäljning,
  • OBS!! detta måste godkännas av tjänsteleverantören
  • De nya fastighetsägarna måste vara medlemmar i Eksta Fiber för att få utnyttja utrustningen i befintligt nät.

I Fall 2 måste fastighetsägaren även ta kontakt med Eksta Fiber och säga upp medlemskap i gruppavtalet med Comhem som administreras av Styrelsen.


Prishöjning Comhems gruppavtal

Som vi informerade i höstas kommer Comhem att höja avgiften för sitt trippleplay gruppavtal med Eksta fiber med 37 kr/månad från och med kvartal 2 2019.

Tyvärr blev det en miss med fakureringsunderlaget till medlemmarna på den faktura som gick ut i dagarna för kvartal 2 2019 där denna höjning inte kom med.

Därför kommer de 37 kr/månad som inte blev fakurerad denna gång efterfaktuereras på nästa faktura som då gäller kvartal 3.

Styrelsen ber om ursäkt för denna miss och hoppas medlemmarna har överseende med felet.

Förtydligande angående Comhems e-mailtjänst

Styrelsen fick en fråga från en medlem som fått besked från Comhems kundtjänst att Comhem inte längre erbjuder tjänsten kund e-mailadresser till sina kunder längre vad som gäller I och med att vi har ett gruppavtal. NEdan svar kom från kundansvarige Marcus Lundgren på Comhem:

För ”vanliga” kunder ingår numera inte tjänsten mailadress men för er som har gruppavtal ska vi kunna ordna det.

Vi har titta på våra tjänster och kommit fram till att bla. mailadress är en sådan tjänst som vi inte längre har så stor efterfrågan kring. Idag finns det så många varianter av gratismail med funktioner som är detsamma eller tom. bättre än vad vi operatörer kan erbjuda.

Så tills vidare är rutinen så att vi kan erbjuda era boende mailadress men de blir samtidigt informerade om att vi kan det kan förändras framöver men inget sådant beslut är taget av oss än i den frågan.

Mvh

Marcus

+ More