Författare: Tomas Ahlström

Möte med IP Only 2019-05-27

Eksta Fibers styrelse var inbjuden av IP Only till ett förutsättningslöst möte angående nu och framtid där IP Only vill få återkoppling från föreningar kring erfarenheter och hur de ser framtiden vad gäller nya avtal och förutsättningar. Förutom Eksta så var fyra föreningar till representerade på mötet och det är var en bra mix med:…
Läs mer

GEAB informerar om höjd risk för strömavbrott

GEAB har gått ut med information bade I brev och digital om ökad risk för strömavbrott under kommande vecka, se nedan kopia på GEABs utskick. Från Eksta Fiber sida vill vi bara förvarna medlemmar på att fel kan uppstå på flera olika komponenter som ingår i den tekniska lösningen för era Fiber abonnemang vid plötsliga…
Läs mer

uppdatering av Fiberbrott på Enebacken

BRS Networks meddelar att de utfört reparationsarbeten på Enebacken under Onsdagen och att de är slutförda och funktionen är återställd vilket har kontrollerats med berörda parter. Denna reparation gjordes inom avtalstiden på 3 arbetsdagar vilket gäller för påbörjad åtgärd mätt från felanmälansdatum.

Fiberbrott på Enebacken

Under Lördag eftermiddag uppstod ett fel på anslutningen till två fastigheter på Enebacken. Felet beror på ett kabelbrott på fiber till dessa fastigheter till följd av underhållsarbete på fasad. Resterande fastigheter på Enebacken är inte berörda. Felanmälan är gjord till BRS Networks som har 3 vardagar på sig att åtgärda felet. Styrelsen

Uppdaterad info nr.2; Fel som berör flera fastigheter i Eksta

Styrelsen har inte fått någon officiell återkoppling från IP Only eller Comhem om felet är åtgärdat men förväntar oss återkoppling senast i morgon. Återkoppling från medlemmarna på facebook och sms har tydligt indikerat att felet är åtgärdat. Vi ber medlemmar som fortfarande har problem återkoppla till styrelsen för återkoppling till Comhem & Ip Only,

Uppdaterad info; Fel som berör flera fastigheter i Eksta

IP Only har lokaliserat felet till ett s.k. kort i den centrala switchen i Eksta bygdegård. BRS Networks är vidtalade och kommer att påbörja felåtgärd i eftermiddag.

Fel som berör flera fastigheter i Eksta

Fel som berör flera fastigheter i Eksta sedan kvällen 26 april så har flera fastigheter i Eksta (dock inte alla) problem med uppkoppling. Flertalet medlemmar har felanmält till Comhem och idag på morgonen har vi även eskalerat detta till Comhems backend support samt IP Onlys representant Tommy Andersson. I Skrivande stund har vi inte fått…
Läs mer

Rutiner vid avslut av tjänsteabonnemang

Styrelsen vill påminna medlemmar om de rutiner som är viktiga att följa vid avslut av tjänsteavtal kopplade till Eksta Fibers nät. Observera att det finns två typer av tjänsteavtal som medlammar i Eksta Fiberförening kan välja att teckna: I båda fallen är det den enskilda fastighetsägaren som är skyldig att säga upp ingånget avtal med…
Läs mer

Prishöjning Comhems gruppavtal

Som vi informerade i höstas kommer Comhem att höja avgiften för sitt trippleplay gruppavtal med Eksta fiber med 37 kr/månad från och med kvartal 2 2019. Tyvärr blev det en miss med fakureringsunderlaget till medlemmarna på den faktura som gick ut i dagarna för kvartal 2 2019 där denna höjning inte kom med. Därför kommer…
Läs mer

Förtydligande angående Comhems e-mailtjänst

Styrelsen fick en fråga från en medlem som fått besked från Comhems kundtjänst att Comhem inte längre erbjuder tjänsten kund e-mailadresser till sina kunder längre vad som gäller I och med att vi har ett gruppavtal. NEdan svar kom från kundansvarige Marcus Lundgren på Comhem: För ”vanliga” kunder ingår numera inte tjänsten mailadress men för…
Läs mer