Möte med IP Only och deras Gotlänska kunder

Hej,

Styrelsen var inbjudna av IP Only för en informationskväll med övriga IP Only kunder på Gotland torsdag 22 Mars i Inga Anga bygdegård.

Tyvärr så kunde inte ComHem närvara som tänkt på grund av sjukdom så information och diskussion blev utifrån IP Only.

IP Only presenterade sitt företag och var de står idag med sin ägare EQT där de har cirka 500 000 anslutna kunder. IP Only har haft och har fortfarande en aggressiv säljstatistik som har varit framgångsrik men också skapat en del växtvärk i form av förseningar vid installationer. EQT har även köpt GDC som är en stor leverantör på företagssidan vilket ger IP Only styrka att bli en komplettare leverantör på både privat och företagssidan. EQT har även köpt BYNET som är under integrering med IP Only och på mötet var en representant med från den divisionen men presentationen var i IP Onlys namn.

Huvudanledningen till denna informationskväll är och var det faktum att tiden börjar bli mogen att diskutera vad som skall hända när 10 års avtalen med mellan operatörer och nätägare börjar närma sig slutet, Fibernät Gotland hade årsmöte dagen innan och till det mötet var IP Only inbjudna för att presentera hur de ser på nästa steg eller generation ägande bör se ut. Fibernät Gotland kommer under året att bjuda in de övriga operatörerna så även de skall få presentera sina tankar.

IP Only vill naturligtvis växa och är både intresserade av att köpa eller långtidshyra respektive nät för att kunna investera och utveckla näten efter kommande krav på tillförlitlighet, tillgänglighet och redundans för statliga och kommersiella krav som kommer att öka i framtiden. Detta påverkar Eksta Fiber och alla andra fiberföreningar på Gotland och i Sverige då de flesta tror att i framtiden kommer de flesta nät att konsolideras upp i ett fåtal nätägare som driver utvecklingen vidare.

IP Only demonstrerade ett nytt verktyg som de håller på att utveckla som skall ge de enskilda Fiberföreningarna en bättre övervakningsmöjlighet på status nätet ut till varje medlem. Det är egentligen en förenklad version av samma verktyg som de själva använder i sin driftcentral och skulle ge Styrelsen en betydligt bättre möjlighet att stödja medlemmarna med analys och felsökning i de fall det inte är uppenbart vad som är fel. Styrelsen är mycket positiv till detta och ser fram emot när de kan få ta del av det.

Vi diskuterade självklart driftstörningar med IP Only och fick därmed svar på vad problemet var måndagen 19 mars när nätet var extremt trögt under några timmar. Det visade sig bero på att en av IP Onlys landsomfattande transmissionsfiber i Västeråstrakten blev avgrävd. Under arbetet med att styra om trafiken i övrig infrastruktur (omroutning) så blev det kapacitetsstörningar och då blir trafik från t.ex. landsting etc prioriterad till förmån för ”vanlig” trafik. Följaktligen tilldelas endast en mycket begränsad bandbredd till vanliga användare under reparationsarbetet. Detta är normalt vid dessa ovanliga händelser när landsomfattande kablar eller utrustning går sönder och något som alla operatörer måste göra under felsökning och reparation. Den kritik vi framförde var, som vanligt, att ingen information går ut till oss och att det därmed skapar en stor irritation och frustration.

Avslutningsvis kan jag berätta att Fårö har installerat ca 850 anslutningar med IP Only och enligt deras styrelse har det gått väldigt bra med väldigt få missöden och enligt Styrelsen så är medlemmarna nöjda med funktion och tillgänglighet. Jag har ställt en fråga till Ordförande i Fårös styrelse om de vill komma och berätta om sina erfarenheter för oss i Eksta och det verkar som de ställer upp på det.

En tydlig trend idag för nytecknade föreningar är att de s.k. tripple play gruppavtalen inte längre är så viktiga och t.ex. Hejnum har inte tecknat något gruppavtal alls. De nya teknikerna med s.k. ”streamade” tjänst som t.ex. Netflix, Youtube, olika Play tjänster etc. prioriteras och medlemmarna fokuserar mer på att köpa bandbredd.

 

Vid Pennan

Tomas