Kostnad för anslutning beräknad

  • Tiden för ansökan om medlemsskap förlängd till 15 november – läs mer på Bli medlem.
  • Kostnad för anslutning beräknad – läs mer på Avtal/taxor.