Beslut om justerade insatser

Styrelsen har beslutat om justerade insatser. Läs om insatserna på Avtal/taxor.