Öppet hus

  • Öppet hus för frågor och svar – bygdegården söndag 21 oktober kl 13.00-15.00. Då kan också medlemsansökan lämnas in. Inbjudan.
  • Avstämningsmöte mellan styrelsen och områdesansvariga.