Kategori: Nyanslutning

Fler nyanslutningar till Eksta Fiber

Hej, Styrelsen har i ett antal möten med övriga fiberföreningar på Gotland i forumet Fibernät Gotland diskuterat nyanslutningar till föreningarna. Det finns väldigt varierande erfarenheter och ambitioner i denna fråga men det är helt klart att Eksta fiber har en av de lägsta antalet nyanslutningar. Vi har diskuterat detta i Styrelsen och även fått en…
Läs mer

Fastighetsanslutningsavtal

Revidering av fastighetsanslutningsavtal – du hittar det på Avtal/taxor.

Kom ihåg!

”Kom ihåg” för fastighets-/husägare vid grävning/anslutning. Läs mer på Kartor/Installationer.

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter i samband med grävning kan du hitta här.

Grävstart!

Bilder från grävstarten den 3/6-2013 kan du hitta här.

Käppningsinformation

Bilder från käppningsinformation för områdesansvariga finns här.

Karta med utkast till ledningsdragning

Karta med utkast till ledningsdragning hittar du här.

Avtal om markupplåtelse för ledningsdragning

Avtal om markupplåtelse för ledningsdragning hittar du här.

Fiberkabel i rör för telekabel?

Svar på fråga om fiberkabel i rör för telekabel. Läs svaret här.

Svar på frågor om abonnemang

Svar på frågor om vilande abonnemang och endast bredband. Läs frågor och svar här.