Fler nyanslutningar till Eksta Fiber

Hej,
Styrelsen har i ett antal möten med övriga fiberföreningar på Gotland i forumet Fibernät Gotland diskuterat nyanslutningar till föreningarna.
Det finns väldigt varierande erfarenheter och ambitioner i denna fråga men det är helt klart att Eksta fiber har en av de lägsta antalet nyanslutningar.

Vi har diskuterat detta i Styrelsen och även fått en del påtryckningar från fastighetsägare som vill ansluta sig men anser att bl.a. priset är för högt.
Vid senaste styrelsemötet beslutade vi att arbeta fram ett förslag på erbjudande till fastighetsägare som ännu inte är anslutna som skall dras på nästa årsmöte för diskussion och beslut.

Grunderna i detta förslag kommer att vara ett reducerat anslutningspris, fasta inslutningdatum t.ex. 3 ggr/år för att samordna gräv och fibersvetsning, En mer aktiv kundbearbetning, tydligare projektstyrning från Styrelse och andra resurser i socknen,

Ambitionen är att förslaget skall vara klart i god tid innan årsmötet så det kan skickas ut till samtliga medlemmar på remiss så alla kan komma förberedda till årsmötet.

Mvh Styrelsen