Möte med Comhem och IP-only

Styrelsen var inbjudna av IP Only till möte i Västerhejde med samtliga fiberföreningar som idag använder IP Only och även Marcus från Comhem var närvarande.

Mötet föregicks av ett förmöte där samtliga fiberföreningar diskuterade IP Onlys prishöjning till Comhem, vilket de vidare fakturerar till sina kunder som en ökning av månadsavgiften på 37,50 kr från April 2019. Denna höjning beror på ökade kostnader för IP Only i sitt transportnät (Transmissionsnät).

Diskussionerna gick stundtals höga då befintliga avtal med Comhem inte reglar höjningar där Comhem inte kan påverka situationen vilket många upplever som försvårande omständighet. Detta innebär att vi inte kan säga något om fler höjningar under resterande avtalstid med IP Only.

Ett antal frågor sammanställdes till Comhem som Marcus försökte svara på under mötet, egentligen framkom inget nytt utan Marcus bekräftar höjningen ser den som en naturlig konsekvens över en längre avtalsperiod.

Samtliga fiberföreningar tyckte att en bra ide är att vi fortsätter att träffas för att se på utökat samarbete kring kommande avtalsfrågor och kanske försöka synka våra avtal så att vi kan förhandla med större kraft.

IP Only berättade lite om det gångna året och erkände att de hade problem i leveransen under våren och sommaren då prestandadippar blev påtagliga vid högtrafiktider. Under tidig höst så genomförde IP Only uppdateringar i sitt nät som skall ha gett önskad effekt och leveransen är åter stabil. De efter dock återkoppling om någon har annan erfarenhet. De har även utökat och utbildat sin kundtjänst som nu fungerar effektivare och med kortare ledtider.

Comhem informerade om lite kuriosa kring tv användning och hänvisade till statistik som visar att andelen tv tittande går ner men inte så fort som många påstår. Föga förvånande visar de också att s.k. streamad tv ökar i form av Netflix, HBO osv. Comhem framhåller fortfarande TiVo boxen som en produkt som de säljer och de ser inget slut på den inom den närmaste tiden. De har även en nyare tv-box som liknar Apple TV boxen men vi fick inte veta så mycket mer om den på detta möte. Comhem informerade också att de är uppköpta av Tele2 men att märket fortsätter och vi kommer inte att märka någon större skillnad.

IP Only visade till sist sin supportportal där styrelsen kan se en digital bild (en förenklad övervakningsbild) på anslutningarna fram till enskild mediaomvandlare vilket kan vara ett bra verktyg vid felsökning.