Kategori: Föreningen

Stadgar

Stadgar reviderade vid extra mötesstämma 3 januari 2013. Läs stadgarna här.

Bilder från extra föreningsstämma

Bilder från extra föreningsstämma 1 januari 2013 hittar du här.

Nya bilder!

Bilder från mötet för utformning av anslutningsavtal finns nu här.

Bilder från styrelsens planeringsdag

Bilder från styrelsens planeringsdag 18/11-2012 hittar du här.

Möte för områdesansvariga

Möte för områdesansvariga i bygdegården den 13 November kl 19:00.

Beslut om justerade insatser

Styrelsen har beslutat om justerade insatser. Läs om insatserna på Avtal/taxor.

Öppet hus

Öppet hus för frågor och svar – bygdegården söndag 21 oktober kl 13.00-15.00. Då kan också medlemsansökan lämnas in. Inbjudan. Avstämningsmöte mellan styrelsen och områdesansvariga.

Telia som operatör och besiktning

Första besiktning av planerad ledningsdragning har skett. Alternativ till Telia som operatör? Läs hela rapporten här.

Rapport från styrelsemöte

Beräknande av anslutningsavgiften – en trestegsraket. Ev bidrag från Hembygdsföreningen Läs rapporten från styrelsemötet

Länsförsäkringar Bank

Länsförsäkringar Bank blir föreningens bank. Konto och bankgiro har öppnats. Möte mellan styrelsen och områdesansvariga för avstämning av hur kontakterna fortskrider inom de olika områdena.