Telia som operatör och besiktning

  • Första besiktning av planerad ledningsdragning har skett.
  • Alternativ till Telia som operatör?
  • Läs hela rapporten här.