Uppdaterad info; Fel som berör flera fastigheter i Eksta

IP Only har lokaliserat felet till ett s.k. kort i den centrala switchen i Eksta bygdegård. BRS Networks är vidtalade och kommer att påbörja felåtgärd i eftermiddag.