Prishöjning Comhems gruppavtal

Som vi informerade i höstas kommer Comhem att höja avgiften för sitt trippleplay gruppavtal med Eksta fiber med 37 kr/månad från och med kvartal 2 2019.

Tyvärr blev det en miss med fakureringsunderlaget till medlemmarna på den faktura som gick ut i dagarna för kvartal 2 2019 där denna höjning inte kom med.

Därför kommer de 37 kr/månad som inte blev fakurerad denna gång efterfaktuereras på nästa faktura som då gäller kvartal 3.

Styrelsen ber om ursäkt för denna miss och hoppas medlemmarna har överseende med felet.