Kategori: BRS Networks AB

Eksta Fiber utökar samarbetet med BRS Networks AB från 2021-01-01

Eksta Fiber utökar samarbetet med BRS Networks AB från 2021-01-01.  Anledningen är att vi vill säkra upp kvalitén runt driften och underhållet av vårt fibernät. Vi ser även att vi har potential att fortsätta växa som förening och erbjuda fler fastigheter i vårt område att ansluta sig men det kräver stora arbetsinsatser och det i…
Läs mer

Eksta Fibers styrelse planerar att utöka vårt samarbete med BRS networks AB

Eksta Fibers styrelse planerar att utöka vårt samarbete med BRS networks AB från 2021-01-01.  Anledningen är att vi vill säkra upp kvalitén runt driften och underhållet av vårt fibernät. Vi ser även att vi har potential att fortsätta att växa som förening och erbjuda fler fastigheter i vårt område att ansluta sig men det kräver…
Läs mer

uppdatering av Fiberbrott på Enebacken

BRS Networks meddelar att de utfört reparationsarbeten på Enebacken under Onsdagen och att de är slutförda och funktionen är återställd vilket har kontrollerats med berörda parter. Denna reparation gjordes inom avtalstiden på 3 arbetsdagar vilket gäller för påbörjad åtgärd mätt från felanmälansdatum.

Fiberbrott på Enebacken

Under Lördag eftermiddag uppstod ett fel på anslutningen till två fastigheter på Enebacken. Felet beror på ett kabelbrott på fiber till dessa fastigheter till följd av underhållsarbete på fasad. Resterande fastigheter på Enebacken är inte berörda. Felanmälan är gjord till BRS Networks som har 3 vardagar på sig att åtgärda felet. Styrelsen

Uppdaterad info; Fel som berör flera fastigheter i Eksta

IP Only har lokaliserat felet till ett s.k. kort i den centrala switchen i Eksta bygdegård. BRS Networks är vidtalade och kommer att påbörja felåtgärd i eftermiddag.

Ny info angående driftstörning

Uppdaterad information BRS har konstaterat att vi har värmeproblem i Bygdegården där Switchen står, idag är det 34 grader i rummet trots att det är svalt ute… detta har medfört att ett kort har ”brunnit” sönder vilket var orsaken till att vissa fick avbrott i går kväll. Felet skall strax vara löst då de har…
Läs mer

Driftstörning

Vi har ett misstänkt fel på fiberanslutningen till nordöstra delen av Eksta socken. Felet drabbar abbonenter på 6 olika fiberskåp i området Uggårds, Grymlings Mellings. Felet är felanmält till BRS Networks 22:00 måndagen den 10/7 2017. BRS påbörjar felsökning Tisdagen den 11/7, mer info kommer så snart vi får den. Styrelsen

Angående driftstörning 2 Juni

På begäran av Eksta fiber gjorde IP Only en liten utredning för att ta reda på vad som egentligen hände den 2 Juni när ”bara” Eksta fiber plötsligt stod utan någon förbindelse. Enligt IP Only så var det den mänskliga faktorn som slog till i form av att en tekniker som genomförde normalt driftrelaterat underhållsarbete…
Läs mer

Information angående driftstörningar

Situationen som varit de senaste dagarna enligt IP Only som medfört stora driftstörningar beror på två olika fel: Effekter av IP Onlys systemuppgradering Haveri på en av Comhems servar. Dessa två fel har inget med varandra att göra utan är en olycklig slump att de händer samtidigt. IP Only genomförde en planerad uppgradering och förändring…
Läs mer

Uppdaterad information kring Problem med Fibernätet

Hej Vi har nu fått information från både Com hem och IP Only angående det problem som samtliga användare har upplevt. Bakgrunden till felet finns hos IP-Only som har fått problem efter uppgraderingar av sin aktiva utrustning vilket inkluderar samtliga utrustningar som de har installerade hos föreningarna (I Ekstas fall switchen i Bygdegården). Felet har…
Läs mer