Kallelse till Årsstämma. Information från styrelsen – april

 I denna information 

  • Kallelse till Årsmöte
  • Driftstatus Com Hem & IP Only
  • Vad händer i styrelsen
  • Till sist…

pdficonsmall Läs eller ladda ner informationen som PDF
pdficonsmall Kallelse och dagordning för årstämman
pdficonsmall Årsredovisning 2014

Kallelse till årsmöte Bygdegården, söndagen den 10 maj kl. 14.00 

I denna information får du del av styrelsens förvaltningsberättelse, ekonomiska redo-görelse och ett förslag till budget.

För att spara på papper och kostnad, – ta med din egen årsredovisning till årsmötet! Medlemmarna från Enebacken hjälper till att ordna med kaffe och tårta så vi räknar med en trivsam stund runt borden.

Fundera över om du kan stanna en stund efter mötet för att återställa lokalen.

Driftstatus 

Även om IP Only ännu har några besök att göra och några av er emellanåt har problem, så kan vi konstatera att nätet fungerar som det kan förväntas. IP Only skall till styrelsen lämna en slutlig rapport innan årsmötet vilken kommer att delges er. Tack till er alla som på olika sätt medverkat för att de problem ni upplevt kommit styrelsen, COM Hem och IP Only till del.

Vad händer i styrelsen 

Förutom summering och planering inför årsmötet har vi en del kvar att åtgärda. Det återstår viss inmätning av fibersträckningen, insändning av kartunderlag och reglering av kostnaden till Lantmäteriet förutom våra återkommande kontakter med Com Hem & IP Only.

Fiberprojektet kan i och med årsmötets genomförande sägas ingå i en ny fas.

Tre personer lämnar styrelsen, Beatrice, Bosse och Bengt, så vi tackar därmed för oss!

Det är ett tag sedan frågan ställdes vid det första informationsmötet – ”vad gör vi nu då”.

Till sist 

Tag del av bifogat underlag och känn dig välkommen till årsmötet och det dukade kaffebordet!

Styrelsen