Information från styrelsen – februari

I denna information

  • Driftstatus ComHem & IP Only
  • Stämman söndag den 10 maj i Bygdegården
  • Till sist

Driftstatus ComHem & IP Only

ComHem har nu lämnat över ansvaret för den uppsökande verksamheten till IP Only.

I avsaknad av rapporter från dem, så har det nu meddelats styrelsen, att besöken kommer nu att fullföljas av två personer från BRS. De ringer upp dig som anmält intresse för hem- besök. Är det så att de inte når dig, tag själv kontakt!

Stämman

Boka in tiden för årets stämma, som genomförs kl. 14.00 söndagen den 10 maj i Bygdegården. Är du intresserad av att kandidera till en styrelsepost, anmäl ditt intresse till Pia Jakobsson eller Anders Ronström. Underlag till stämman kommer att sändas ut i sedvanlig ordning.

Till sist

Styrelsen inväntar nu den slutliga rapporten från besöken hos er, så att vi med dessa som grund skall få ett utlåtande ”nu fungerar nätet som planerat”.

Styrelsen

pdficonsmallLäs PDF här.