Information V52 fel fortsättning

Angående V52 fel

Vi har idag haft ett uppföljningsmöte med IP Only och då framkom det enligt IP Only att de inte fått in någon felanmälan från Comhem angående V52 fel i Eksta eller Östergarn, endast respektive styrelse återkoppling. jag har sökt Comhems kontakt Marcus Lundgren men ännu inte fått tag på honom så vi väntar återkoppling från Comhem vad deras uppfattning är i frågan MEN signalen är ändå viktig. Enligt de tester IP Only har gjort sen i går så bedömer de att problemen upphört men efterlyser från Eksta fibers medlemmar att felanmäla till Comhem om de kvarstår.

Ett förslag från Styrelsen till Eksta fibers medlemmar är att de använder det utmärkta forumet (Eksta fibers Facebooksida) där medlemmarna kan samla alla felanmälningsnummer som man kan begära att få vid en felanmälan. T.ex. starta en ”tråd” rörande ett upplevt fel och alla som har samma fel kan lägga till en kommentar med felanmälningsnummer och gärna tidpunkt för felanmälan och om gärna beskriva felet. Detta blir ett bra underlag för andra medlemmar och även för styrelsen som kan informera t.ex. IP Only eller BRS Networks baserat på fakta i stället för hörsägen.

Nedan lite mer information kring ansvar och process rörande felanmälan:

Tjänsteleverantörer och operatörer agerar på de system och funktionslarm de har tillgång till som ofta indikerar större och mer permanenta fel men är i det stora hela beroende av sina kunders felanmälningar för att starta felsökning på sporadiska och mindre fel som ofta är lokala.

Den kollektiva insatsen av felanmälningar som genomförs av kunderna i näten är helt avgörande för hur fort och hur stora resurser som läggs för att lösa problem,

Det är viktigt att påpeka att Styrelsen inte har något formellt ansvar för funktionen och felhanteringen med de olika tjänsteleverantörerna som finns i IP Onlys nät utan varje enskild medlem har ett eget avtal med den tjänsteleverantör man valt. Varje tjänsteleverantör är ansvarig för att agera på sina kunders felanmälan och vid behov vidarebefordra felanmälan till aktuell operatör i vårt fall IP Only. Styrelsen kan hjälpa till med påtryckning vid fel som berör många användare men är i praktiken endast ansvarig för det fysiska fibernätet och lokalen, batteribackup och kyla där Noden står samt avtal med operator och servicepartner.