Information V52 fel fortsättning (2)

Vi har fått uppdaterad inforamtion från IP Only under eftermiddagen Fredag 15/3.

Comhem och IP Only har uppgraderat ärendet och jobbar nu gemensamt med felsökning med sina respektive NOCar vilket är driftansvariga tekniker för hela deras driftmiljöer. Arbetet pågår tills felet är löst då dessa enheter är bemannade dygnet runt. Det är om möjligt ännu viktigare att Ni anmäler fel till Comhem för nu kontrolleras dessa loggar kontinuerligt av dessa NOCar. Det är också bra om Ni fortsätter uppdatera Facebooksidan då alla medlemmar kan få ta del av det.