Föreningen bildas

  • Föreningen bildas och stadgar fastställs. Läs stadgarna här.
  • Styrelse för föreningen väljes. Se vilka som ingår i styrelsen här.
  • Medlemsavgift och årsavgift fastställes. Läs mer här.