Egen hemsida

Styrelsen beslutar att föreningen ska ha en egen hemsida.