Kallelse Föreningsstämma 2023

Välkomna till föreningsstämman i Eksta Bygdegård den 20:e maj kl 14.00

Anmäl dig senast 14 maj!

ekstafiber@gmail.com