Avtalsförändringar i mars 2024

Det har snart gått 10 år sedan föreningens nät togs i drift och det innebär att vårt
ursprungliga avtal med Global Connect som kommunikationsoperatör löper ut. I
samarbete med tre andra fiberföreningar har ett nytt avtal förhandlats fram och
Tele2 kommer att stå för uppkopplingen de kommande 10 åren. Det innebär att
samma företag kommer att ansvara både för helheten med uppkoppling och
eventuella TV-paket.