Blog

Avtalsförändringar i mars 2024

Det har snart gått 10 år sedan föreningens nät togs i drift och det innebär att vårtursprungliga avtal med Global Connect som kommunikationsoperatör löper ut. Isamarbete med tre andra fiberföreningar har ett nytt avtal förhandlats fram ochTele2 kommer att stå för uppkopplingen de kommande 10 åren. Det innebär attsamma företag kommer att ansvara både för…
Läs mer

Kallelse Föreningsstämma 2023

Välkomna till föreningsstämman i Eksta Bygdegård den 20:e maj kl 14.00 Anmäl dig senast 14 maj! ekstafiber@gmail.com

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

I Rinken vid Eksta Bygdegård 29 juni 2021 kl. 19:00. Vi håller oss utomhus och håller avstånd. Eksta Fiber ekonomisk förening har föreningsstämma vid Eksta Bygdegård. I år önskar vi att man anmäler sig senast 20/6 (via ekstafiber@gmail.com),om man tänker närvara på stämman. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på föreningens hemsida före föreningsstämman. Dagordning Styrelsen…
Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2020

Förvaltningsberättelse Styrelsen för Eksta fiber ekonomisk förening Org.nr. 769625-1276 lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2020-01-01- 2020-12-31 Verksamhet Målet med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bland annat data och telekommunikation och tjänster för deras användande av anslutningen, samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.…
Läs mer