Blog

Avtalsförändringar i mars 2024

Det har snart gått 10 år sedan föreningens nät togs i drift och det innebär att vårtursprungliga avtal med Global Connect som kommunikationsoperatör löper ut. Isamarbete med tre andra fiberföreningar har ett nytt avtal förhandlats fram ochTele2 kommer att stå för uppkopplingen de kommande 10 åren. Det innebär attsamma företag kommer att ansvara både för…
Läs mer

Kallelse Föreningsstämma 2023

Välkomna till föreningsstämman i Eksta Bygdegård den 20:e maj kl 14.00 Anmäl dig senast 14 maj! ekstafiber@gmail.com