Verksamhetsberättelse för år 2020

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Eksta fiber ekonomisk förening Org.nr. 769625-1276 lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2020-01-01- 2020-12-31

Verksamhet

Målet med föreningen är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bland annat data och telekommunikation och tjänster för deras användande av anslutningen, samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.

Antalet medlemmar i föreningen var vid årsskiftet 187st Medlemmarna är ägare av fastigheter inom verksamhetsområdet som är Eksta socken och intilliggande fyra fastigheter i Sproge.

 Väsentliga händelser

Vi har under året haft fortsatt många förfrågningar nyanslutningar vilket är väldigt positivt och fler förfrågningar finns. Orsaken är antagligen flera men vår sänkning av avgiften men framför allt den pågående Pandemin som har förändrat mycket i arbetssätt med mycket hemma arbete. Samtliga föreningar på ön har haft många förfrågningar om fiber detta år.

I övrigt så har styrelsen haft många möten med BRS networks i samband med deras utökade tjänsteutbud till vår förening. Mycket har gått bra i överförande till BRS men vi har haft en hel del gnissel i maskineriet när det gäller ekonomi och där framför allt faktureringen. Vår kassör Anna har haft en hel del arbete att med att reda ut allt tillsammans med BRS.

Största problemet har varit att fakturerings listor och medlemslistor inte överensstämmer och det gäller flera år tillbaka.  Detta är på åtgärdat nu. Saker och ting blev inte bättre av att Comhem aviserade sent för en höjning av gruppavtalet med 25kr för att man höjde hastigheten till 100/100MGb för att IP-Only höjde deras pris och självklart så hade BRS lyckats skicka fakturorna innan höjning. Gör om gör rätt, som blev fel då helt plötsligt Comhem drog tillbaka sin höjning. Vår kassör Anna har fått lägga mycket tid på detta!

Leverantörer/operatörer

Vid förra årets stämma skulle vi ha samtal med IP-Only för att se vad de har att erbjuda förutom deras tjänster de levererar idag. Vi har haft samtal med IP-Only och konstaterat att dom är nöjda med att vara som dom kallar sig kommunikationsoperatör. Däremot så är dom intresserade att förvärva vårt nät när hyrestiden går ut år 2024. Styrelsen i Eksta fiberförening är rätt övertygade om att det finns fler intressenter om förening är intresserade att sälja. Så det känns inte aktuellt just nu.

Styrelsen har också bestämt att vi måste se över vårt nuvarande avtal med Comhem som skrevs med föreningen år 2013 och som bara löper på med 1 år i taget. Avtalet i sig är inte på något sett dåligt men det är galet att inte säga upp avtalet för omförhandling för att se om vi kan uppnå bättre eller inte. Att bara tro att avtalet är bra är inte okay, att veta är mycket bättre i min Värld. Comhem är intressant nu när sammanslagningen med Tele 2 är gjord och det innebär i sin tur att deras produkter/tjänster blir fler men inte till vilket pris som helst.  

Det har pratats mycket inom Fibernät Gotland och mellan fiberföreningar om hur samarbete skulle kunna se ut kring avtal och nästa fas när fiberföreningarna skall skriva om sina tjänster och operatörsavtal. Som ordförande har jag deltagit både fysiks och digitalt vid två tillfällen och nu senast så har flera föreningar som har avtal som går ut nu 2021enats och gör gemensam upphandling och fått mycket förmånliga priser. Gotlands Fiberförening där Eksta fiber är medlem har tagit fram en ”digital enkät” som vi i föreningen skall skicka ut till samtliga medlemmar för att få svar på Era önskemål och därmed underlätta för styrelsen fortsatta arbete. Viktigt att Ni svarar!

Styrelsen

Först och främst vill jag med bestämdhet utrycka till samtliga medlemmar att vår medlemssida på ”Facebook ” inte är en sida för allmän ”pajkastning”. Sidan är till för oss medlemmar att dela med oss av erfarenheter, funktioner mm. Kan vi inte hålla den nivån som det är tänkt så får styrelsen stänga ner den. Finns det något man vill upplysa styrelsen om bra eller dåligt så får man göra det personligen genom ett telefonsamtal eller e-post.

I övrigt har styrelsen kommit fram till följande. Styrelsen kommer att bestå av tre ledamöter.

En ordförande, Mark/teknik ledamot och en sekreterare + en stödjande funktion för avtal och upphandlingar vid behov. Den stödjande funktion ingår inte i styrelsen

Styrelsen har haft ett antal styrelsemöten och arbetsmöten under 2020.

Ordförande Hans Romehed

Sekreterare David Wiman

Kassör Anna Lickander

Ledamot Mats Trulsén

Ledamot Göran Wallin

Hans Romehed Ordförande