Protokoll från extrastämman

Protokoll från extrastämman 3 Januari 2013. Läs mer här.