Kallelse till föreningsstämma

Kallelse med dagordning till ordinarie föreningsstämma den 11 maj 2013. Läs mer här.