Problem med meddelandefunktion

Hej,

Vi har haft problem med vår meddelandefunktion som finns under fliken ”Kontakt”

Funktionen är nu återställd och Ni kan nå styrelsen med denna funktion igen.

Styrelsen