Möteslokal

Föreningens möteslokal och ”kansli” blir i bygdegården, där ett särskilt utrymme avses iordningställas för föreningens behov.