BRS Networks som operatör

  • Fn c:a 150 intresserade. Dags att bli medlem! Läs mer här.
  • Avgifter för flera hus på samma fastighet och hus på arrendetomt – läs mer här.
  • Styrelsen har antagit BRS Networks som operatör. Mera om BRS Networks här.
  • Hemsidan läggs ut. Många sidor ofullständiga – kompletteras efterhand.