God Jul och Gott nytt År 2015

Information från styrelsen i Eksta Fiber Ekonomisk förening

I denna information

  • Telefonmötet med com hem och IP-Only
  • Du som avser byta abonnemangsform
  • Informationsmöte
  • Styrelsens protokoll
  • Till sist…

Läs här.