Årsredovisningen för 2016 är publiserad

Se på förenings sidan under fliken årsredovisning.

Mvh

Styrelsen