Svar på frågor

Informationsansvariges svar på 30-tal frågor. Läs frågor och svar här.