Revidering av förteckning av områdesansvariga

Nedan hittar du namn på områdesansvariga, hur du når dessa samt vilket område respektive områdesansvarig har. Längst till höger ser du när grävning beräknas ske inom respektive område (veckonummer). OBS: Grävschemat är preliminärt utifrån kända förutsättningar avseende kapacitet mm.

Är du osäker på vilket område du tillhör? Under Kartor/Installationer hittar du en fibernätskarta. Där kan du se vem som är din områdesansvarige.

Lista över områdesansvariga.