Kallelse till Årsmöte Lördagen den 27/6 kl 14:00 Plats: Bygdegården, utomhus på Rinken

Med kort varsel kallar vi nu till Årsstämma då tiden rinner ifrån oss när det gäller juridiska aspekter för bokslut mm. Men som Anna väl beskriver i facebook gruppen så tycker vi det är viktigare att stämman genomförs än att kallelsen kommer exakt i tid. Vi tror att Ni medlemmar har förståelse för detta i dessa tider som nu råder och vi har alla möjligheter i världen att genomföra en extra stämma om så skulle behövas!

Årsstämma i Eksta Fiber Ekonomisk Förening Lördagen den 27/6 kl 14:00

Plats: Utomhus vid Bygdegårdens Rink, medtag gärna egen stol.

Styrelsen, genom

Ordförande Hans Romehed