Kallelse och dagordning till föreningsstämma

Kallelse och dagordning till föreningsstämma 31 maj 13.00 – läs här.