Kallelse och information

  • Kallelse till extra föreningsstämma 3 januari 2013 – läs kallelsen här.
  • Förlängd tid för betalning av insatsen – läs mer här.
  • Bidrag till Eksta Fiber från Hembygdsföreningen – läs här.
  • Fastighetsanslutningsavtalet kommer inom kort till medlemmarna – läs det här.