Information från styrelsen!

Information från styrelsen (pågående verksamhet, ComHem mm) – läs här.