Info från styrelsemöte

Info från styrelsemötet 2 juli. Dags att börja röja för grävmaskinerna mm. Läs mer här.