Fiberkaffe i Eksta

Fiberkaffe i Eksta bygdegård söndag 16 juni kl 14.30. Info om grävningsläget, utdelning av anslutningsdosor och inomhuskabel